وای اصلا نمیتونم باور کنم..دوتا از دعاهایی که توی اعتکاف کردم برآوره شدن..خدایا شکرت

یعنی میشه بقیه شونم برآوره بشن:) حتما میشن من یقین دارم

هرچند که همیشه خجالت کشیدم چیزی از خدا بخوام  اونجاهم هی این نکته میمومد ذهنم..خیلی لذّت داره خداره عبادت کنی نه برای اینکه چیزی ازش بخوای یا بهشت و.. از روی عشق بخونیش بدون هیچ درخواستی مثل یه معبود..مثل یه معشوق عاشقانه باهاش بحرفی و من این لذّت رو  تو اون 3روز فهمیدم.